architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
studie naar vernieuwbouw kantoorgebouw van TAUW 2003

te Deventer 2003
i.o.v. i.o.v. ingenieurs- en adviesbureau TAUW

ontwerp: Daan Josee

Het nieuwe gebouw neemt de plaats in van een viertal be-staande gebouwen. In dit massamodel is aanzienlijk meer gebouwcapaciteit te realiseren dan er nu in de bestaande gebouwen aanwezig is.
Vanuit de centrale hal vertrekt een tweezijdige trap-penwaterval V-vormig door de doorsnede. Naast de twee stijgkolommen met trappen en liften biedt deze trappenwaterval een extra fijnmazige verticale ontsluiting. Op elke verdieping is het hierdoor mogelijk visueel contact te houden met de centrale hal. De visuele communicatie in horizontale, verticale en diagonale zin, maakt het mogelijk het grote gebouw te beleven op individueel, groeps- en sectorniveau en zelfs op het niveau van de totale organisatie. Daardoor blijft er, ondanks de verspreide ligging van de werkplekken in een gebouw van deze omvang, een zekere gemeenschapszin intact en groeit het bewust-zijn tot ťťn organisatie te behoren, ongeacht groep, sector of afdeling.
Door een horizontale ontsluiting middels een dubbelcorridor met een middenzone, wordt de gebouwdiepte van 22 meter optimaal benut. In de middenzone worden diverse ondersteunende ruimten ondergebracht, zoals trappen, toiletten, archieven, bibliotheken, spreekkamers e.d.
Deze ruimten zijn ondergebracht in een over vier verdiepingen, aan het dak hangend, parabolisch volume, vanwaaruit een panoramisch beeld op de centrale hal en de V-vormige trappenwaterval mogelijk is.
Dit opvallende kennis- en overlegcentrum kan als een in het oog lopend beeldmerk gaan functioneren van de organisatie van Tauw.