architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


appartementen Pikeursbaan

te Deventer
i.o.v. woningbouwvereniging EigenBouw en Koopmans projecten

ontwerp: Daan Josee

Voor de bebouwing op de hoek van de Gedempte gracht en de Pikeursbaan schrijft het bestemmingsplan een zogenaamd ruimtelijk accent voor. Dit betekent dat er iets hoger mag worden gebouwd en het straatprofiel ter plaatse van het gebouw wordt versmald. In het ontwerp zijn deze randvoorwaarden benut door een gevel te maken die het straatprofiel tredegewijs tot een breedte van 12 m1. terugbrengt Het gebouw bestaat uit zes lagen met woningen op een onderbouw met winkels en/of zakelijke dienstverlening. De bovenste laag ligt terug van de gevelrooilijn, een dakopbouw sluit aan op het naastgelegen appartementengebouw dat in het verlengde van het cultureelcentrum is gebouwd.