architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
Zorgcampus Damwoude `zorgwoningen`

te Damwoude
i.o.v. woningbouwvereniging Dantumadeel

ontwerp: Daan Josee

De zorgcampus te Damwoude is een integraal ontworpen omgeving met zorgwoningen en ?De Wingerd? een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Een tweelaags appartementengebouw met een beschutte inpandige tuin, vormt, op de school na ,het grootste object op het terrein. De appartementen zijn schuinsweg geordend in een blok in de vorm van een wybertje. Het omspannende portaal zorgt ervoor dat het gebouw als stedenbouwkundig object een geheel blijft. In de vormgeving van het blok is een zeker beeldrijm met De Wingerd nagestreefd. De laagbouwwoningen aan de straatzijde vormen de overgang naar de bestaande verkaveling die bestaat uit bungalows en vrijstaande woningen met een kap.
De verhoogde woonkamer aan de straatzijde en de speels wisselende rooilijn , zorgen voor een aantrekkelijk beeld van de zorgcampus aan de straat.