architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Zorgcampus Damwoude `De Wingerd`

te Damwoude 2005
i.o.v. de gemeente Dantumadeel

ontwerp: Daan Josee

De Wingerd is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. De leeftijdsopbouw gaat van peuters tot achttienjarigen. De nieuwe school wordt gebouwd in het weiland achter de bestaande school. Na realisatie wordt de oude school afgebroken en op de vrijkomende plaats worden zorgwoningen gebouwd. De school met de zorgwoningen worden tot een stedenbouwkundig geheel uitgewerkt tot de zorgcampus Damwoude.
De bijna 3800 m2. grote school wordt in één bouwlaag uitgevoerd.
Om dit uitgestrekte lage gebouw enige aanwezigheid te geven in het landschap is over de volle breedte een wit portaal ontworpen, tezamen met de zijgevels vormt dit portaal een mantel om de paviljoenachtige ruimten eronder. Patio’s en binnentuinen zorgen voor een gevarieerde ruimtelijke opbouw.
De landschappelijke inrichting van de campus loopt door tot in de patio’s van de school.
De speelpleinen zijn zoveel mogelijk als groen uitgevoerd en grenzen direct aan de groepsruimten.
Er is een voorstel gemaakt om een zestal gevelvlakken als kunstwerk uit te voeren. Door dit door te zetten bij de zorgwoningen zou de campus een openluchtgalerie kunnen worden.

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Op bezoek bij De Wingerd Damwoude

11-juli-2018   (door:Daan Josee)
Voor de Campus Damwāld waren wij op bezoek in Damwoude. Mooie gelegenheid om eens bij De Wingerd langs te gaan. De Wingerd is een school voor speciaal basis en voortgezet onderwijs in Damwoude en werd in 2010 door ons opgeleverd. Het is een plezier om te zien hoe de school in een topconditie is na acht jaar gebruik. Het groen rondom de school is prachtig onderhouden. De mensen zorgen zichtbaar goed voor het gebouw en de omgeving. Zo als altijd ook weer zeer vriendelijk ontvangen. Blijft een feest. 

Feestelijke opening van De Wingerd Damwoude

01-juni-2011   (door:Daan Josee)
25 mei in de ochtend, de opening van De Wingerd. Een mooie ochtend, veel belangstellenden, hartelijke woorden, kortom een schitterende opening (door prinses Minima).
Veel licht, veel doorzicht, veel glas, niet direct zaken die je verwacht bij een SO, VSO school. De mensen van De Wingerd durfden het aan ver met ons dit ontwerppad op te gaan. En het is gelukt. De kinderen zijn rustiger in dit gebouw dan in het vorige met zijn hermetische gangen en haar strikt gescheiden leerdomeinen. Een mooi bericht voor ons en voor allen van De Wingerd.

 

oplevering De Wingerd Damwoude

08-november-2010   (door:Daan Josee)
De Wingerd te Damwoude is opgeleverd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating en de tuinaanleg. In de kerstvakantie gaat de verhuizing plaatsvinden. In het nieuwe kalenderjaar gaan de leerlingen les krijgen in het nieuwe gebouw. Ze zien er naar uit.

 

1ste paal voor De Wingerd in Damwoude

06-oktober-2009   (door:Daan Josee)
Na ruim een jaar stilstand in de planontwikkeling is vandaag de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van De Wingerd.
De naam van de school werd door de kinderen in kleurige letters op de palen geschilderd. Het is niet onmogelijk dat als de nieuwe school nog slechts terug te zien is op "Damwoude in oude ansichten", deze kleurrijke palen nog worden teruggevonden.

 

De Wingerd Damwoude

04-maart-2007   (door:Daan Josee)
Na een ontwerpperiode van ruim 14 maanden is de bouwvergunning aangevraagd voor De Wingerd in Damwoude. De Wingerd is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden. De Wingerd maakt deel uit van de Zorgcampus Damwoude. De ca. 3750 m2 grote school wordt opgericht in één bouwlaag. Tuinen, paadjes, verbindingsgangen en paviljoens zijn verenigd tot een groot patiogebouw die met het landschap van Damwoude is vervlochten.

 

Kunsttoepassing bij Zorgcampus Damwoude

07-juni-2006   (door:Daan Josee)
Door ons is een voorstel aan de gemeente Dantumadeel gedaan om een aantal geveldelen van De Wingerd te voorzien van een kunstwerk in de vorm van, permanente, bouwkundige gevelelementen. Als ook de andere gebouwen van de zorgcampus deze kunstwerken krijgen ontstaat er een kunstroute over het terrein van gebouw naar gebouw, een soort openluchtmuseum.


 


Toon meer berichten