architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
ZMLK-school `de Zonnehof`

te Raalte 2007
i.o.v. Stichting Katholiek Onderwijs Salland

ontwerp: Wim Koops

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

De Zonnehof van Raalte geopend

23-mei-2007   (door:Wim Koops)
Op 23 mei is deze zmlk school officieel geopend. Het gebouw was op 19 maart al in gebruik genomen. De Zonnehof is vernieuwend te noemen omdat het gebouw en de organisatie mogelijkheden en ruimte bieden aan leerlingen met een meervoudige beperking, aan groeps- en niveaudoorbrekend speciaal onderwijs en aan publieke activiteiten als bijv.
de kunstcarrousel en het restaurant. 

De Zonnehof zmlk

19-maart-2007   (door:Wim Koops)
Op 19 maart 2007 is de Zonnehof, school voor zmlk, te Raalte in gebruik genomen. Na enkele weken van afwerken, inrichten en verhuizen zitten nu alle 110 leerlingen in het nieuwe gebouw. Het biedt onderdak aan een SO en een VSO afdeling. De officiele opening vindt plaats op 23 mei 2007.


 


Toon meer berichten