architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
Woningen op het Hedeman terrein

te Almelo 2005
i.o.v. woningbouwvereniging St. Joseph Almelo

ontwerp: Daan Josee

De woningen in deze verkaveling bevinden zich aan de rand van de nieuwe wijk bij de overgang naar het landelijke gebied. Voor de vormmotieven van de woningen is daarom gekozen voor dakoverstekken, brede goten, gootklossen en dakvormen die het beeld van een open veldschuur oproepen. Door de gestileerde vormgeving hiervan is een heldere overgang naar de meer bij het centrum gelegen nieuwbouw en het open landschap bereikt.