architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
Wijkcentrum `De Boerderij` Nieuwland

te Amersfoort 1999
i.o.v. de gemeente Amersfoort

ontwerp: Daan Josee

Behoud en opname van bestaande landschappelijke elementen en gebouwen in de nieuwe verkaveling, dat was een de van de uitgangspunten bij het ontwerp voor de wijk Nieuwland. Van de boerderijen die daardoor behouden zijn gebleven is er ??n verbouwd tot wijkcentrum. Om over voldoende ruimte te kunnen beschikken, is het bestaande volume uitgebreid. Om de hoofdvorm van de boerderij intact te laten is de uitbreiding ondergebracht in twee satellieten aan weerszijden van het hoofdgebouw.
Middels sluizen zijn die verbonden met de ?deel?, die als centrale ruimte voor het wijkcentrum funktioneert. Van de boerderij is van kelder tot zolder alles benut, zelf de gierkelders zijn omgebouwd tot verdiepte speelruimten voor de kinderen.