architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Peuterspeelzalen in de wal Nieuwland

te Amersfoort 1996
i.o.v. de gemeente Amersfoort

ontwerp: Daan Josee

In de geluidswal rondom Nieuwland zijn verschillende gebouwen opgenomen. Dit ronde gebouw voor de peuterspeelzalen was de eerste die werd gerealiseerd. Met dit ontwerp werd een belangrijke stap gezet in het bewonen van de aarden geluidsheuvels om de wijk. Het idee was de monofunctionele aarden heuvel grotendeels te vervangen door een keten van werk- en wijkvoorzieningen. Het dak van het gebouw functioneert als plein in het recreatieve wandelpad over de geluidswal. De speelpleinen zijn ondergebracht tegen het groene talud van de wal aan de wijkzijde. Vanuit de groepsruimten ervaren de kinderen de ligging tussen de rustige wijk aan een zijde en de drukke dynamische wereld van het verkeer aan de andere zijde en worden ze al vroeg bewust van de scheiding die door de wal is aangebracht.