architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
OSG Sevenwolden en het Bornego College

te Joure 2001
i.o.v. de gemeente Skarsterl

ontwerp: Daan Josee

Het rechthoekige gebouw bestaat uit drie functie stroken: de lesvleugels van de beide scholen met daartussen de gemeenschappelijke lokalen, de aula?s en de patio. Loodrecht op deze richting is het gebouw ter plaatse van de patio geheel doorsneden door de trappenhuizen en entreepartijen. Daar waar in de functionele stroken de fysieke relatie maximaal is en de visuele relatie beperkt, is in dit in de doorsnijding omgekeerd. Daar waar de leerlingen van de beide scholen in het gemeenschappelijk te gebruiken gebied de lesruimten wisselend in bezit nemen en elkaar nauwelijks kruisen, zien ze elkaar passeren in de viseel open doorsnijding, doordat de gangen van de lesvleugels als bruggen door de glazen trappenhuizen heen gaan.
Zo is dit gebouw een mooie uitdrukking van de eigen identiteit, het gezamenlijk gebruik en het bewustzijn deel uit te maken van een groter geheel. Het gemeenschappelijke is nog eens mooi benadrukt door de loper in de bestrating die de entree van de sporthal en de entrees van scholen met elkaar verbindt. Een haventje aan de waterzijde vervlecht het ensemble mooi met het landschap.