architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
OSG Sevenwolden en de openbare bibliotheek

te Grou 2002
i.o.v. de gemeente Boarnstrahim

ontwerp: Daan Josee

Dit compacte vierlaagse gebouw is gestueerd op een terrein grenzend aan de A32. Het bijna vierkante gebouw kraagt uit over de openbare bibliotheek, die eindigt in een dertien meter brede tribunetrap, welke een boven- en beneden plein verbindt.
De hoofdvorm van het gebouw bestaat uit een U-vormige rangschikking van de lesruimten, aan de open zijde van de U aangevuld met een lineair blok met ondersteunende funkties.
Deze compositie telt drie bouwlagen en is geplaatst op een anderhalve verdieping hoge onderbouw, waarin naast de entreefunkties, de kantine en het muzieklokaal, de bibliotheek is geplaatst. Door de hoofdvorm van het gebouw is er in het centrum van de plattegrond een fraaie hal uit gespaard. Op de begane grond staat die visueel in verbinding met de entree en het voorplein. Deze centrale hal is per verdieping in verschillende afmetingen geheel open naar boven, zodat er vele fraaie doorzichten zijn naar de overige onderwijsgebieden.
Doordat de openingen in de vloeren (de vides) in afmetingen verschillen, onstaat er een fraaie belichting van vloer naar vloer.