architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
OSG Sevenwolden Heerenveen

te Heerenveen 2006
i.o.v. de gemeente Heerenveen

ontwerp: Daan Josee

Een riant sportveld en een zeventiger jaren schoolgebouw aan de rand daarvan vormen de huidige lokatie voor de bovenbouw van OSG Sevenwolden te Heerenveen. Ofschoon de bestaande school kwaliteit heeft, is die onderwijskundig en bouwfysisch verouderd. De constructie van het gebouw is dermate licht opgezet dat verbouwing en uitbreiding niet zinvol is. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd aan de kop van het sportveld zodat de bestaande huisvesting tijdens de realisatie in gebruik kan blijven. Aan de lange zijde van het sportveld en naast het gebouw wordt een flaneerboulevard aangelegd met daarnaast een strip met stallingsruimten. Om de school wordt de bestaande waterpartij gebruikt als terreinafscherming.
De school is opgebouwd uit zes deelscholen en een sport, wetenschap- en cultuurcluster, welke beide zijn ondergebracht in compacte, prismatische bouwdelen, waartussen de pauzeruimten en kantine zijn ondergebracht.
Deze laatsten strekken zich uit over alle drie de verdiepingen en zijn met een ingenieus trappenstelsel met elkaar verbonden.

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Opening OSG Sevenwolden te Heerenveen

15-april-2011   (door:Daanjosee)
Vrijdag 15 april is de opening gevierd van OSG Sevenwolden te Heerenveen. Een verbluffende opening mogen we wel zeggen. Alle mogelijkheden van het gebouw werden letterlijk en figuurlijk bespeeld.
Een ruimtelijk opstelling van vier koren op de bruggen van de centrale ruimte, een uitvoering van "O fortuna", beide werken uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van de school. Verder waren bekende oud-leerlingen van OSG te gast als Epke Zonderland (topturner), Kim Stolker (halve finalist popstars 2010) en Malik Azmani (lid 2de kamer VVD). Elk van hen leverde een bijdrage aan de openingsvoordrachten en verklaarde de school officieel voor geopend.

 

OSG Sevenwolden-eerste schooldag in nieuw gebouw

30-augustus-2010   (door:Daan Josee)
Catrinus van der Veen, fotograaf bij de Leeuwarder Courant maakte een fotoserie van de leerlingen van OSG Sevenwolden op de eerste dag van het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw.
De eerste ervaring: het gebouw voelt goed!

 

OSG Sevenwolden in `extrArchitecture`

14-juni-2010   (door:Daan Josee)
In nummer 005 van extrArchitecture is een publicatie over de nieuwbouw voor OSG Sevenwolden in Heerenveen opgenomen.

 

Oplevering OSG Sevenwolden Heerenveen

30-maart-2010   (door:Daan Josee)
OSG Sevenwolden is vandaag opgeleverd, maar wordt nog niet in gebruik genomen. Het nieuwe schooljaar is een beter moment om met de nieuwe opzet van de leerwegen in de deelscholen te starten. Niettemin is dit een zeldzaam feestelijke oplevering geworden met muziek door de studenten van OSG, die ondanks hun drukke examenrooster voor deze gelegenheid tijd wilden vrijmaken. Tekenend voor de mentaliteit van de school en haar studenten.

 

Hoogste punt voor de nieuwbouw van OSG Sevenwolden te Heerenveen bereikt.

24-juni-2009   (door:Daan Josee)
Vandaag is onder begeleiding van de Big Band van de school het hoogste punt gevierd voor de nieuwbouw voor de huisvesting van de bovenbouw voor OGS Sevenwolden te Heerenveen.

 

Start van de bouw van OSG Sevenwolden te Heerenveen

03-november-2008   (door:Daan Josee)
Vandaag is het officiŽle startsein gegeven voor de bouw van OSG Sevenwolden te Heerenveen. De eerste schetsen dateren van 18 mei 2006. De oplevering wordt verwacht op 15 januari 2010.
De uitvoerenden zijn voor het bouwkundige perceel Bouwgroep Dijkstra Draisma en voor de installatietechnische percelen de bedrijven Unica en Homij. De bouwdirectie wordt gevoerd door Draaijer en Partners.

 

Nieuwbouw OSG sevenwolden te Heerenveen.

21-maart-2007   (door:Daan Josee)
Vandaag is het fasedocument voor het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van OSG Sevenwolden te Heerenveen vastgesteld.
In dit boeiende en compacte gebouw zijn in 7500 m2 b.v.o. zes deelscholen, een vleugel met praktijkruimten en een sportzaal ondergebracht. De kantine is als een doorlopend landschap geweven tussen de onderwijsruimten en bestrijkt alle drie de bouwlagen.

 


Toon meer berichten