architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


MFA Hasselt

te Hasselt 2006
i.o.v. de gemeente Zwartewaterland.

ontwerp: Daan Josee

Een nieuwe basisschool, een kindercentrum en diverse wijkfuncties vormen tezamen met een bestaande sporthal een ensemble waarvan de ontsluitingslijnen elkaar ontmoeten in ťťn punt, gelegen in de centrale hal. Iedere deelnemer aan het gebouw heeft ruimten ter beschikking gesteld om een gemeenschappelijk centrum te maken. Door de centrale hal van het gebouw te verbinden met de horeca van de sporthal kon een aantrekkelijke synergie tussen de onderlinge functies worden bereikt. Het kindercentrum is ondergebracht in een omhoog lopende, gevouwen dakvorm, waaronder de groepsruimten als speelhuizen om een centrale speelhal zijn gelegen. De basisschool is in een rond gebouw middels het speellokaal aan de centrale hal verbonden. Dit speellokaal kan daardoor als een dubbeltoneel voor zowel de school als het wijkcentrum worden gebruikt. De tien groepsruimten liggen vijf aan vijf om een centrale hal. In het midden van de cirkel is een vide gemaakt zodat de gehele school als ťťn doorlopende leeromgeving wordt beleefd.

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

MFC Streukelerveste in Schooldomein nr 02

20-november-2006   (door:Daan Josee)
"De synergie van samen onder een dak" is de titel van een artikel dat schooldomein (november 2006) heeft gewijd aan MFC Streukelerveste te Hasselt.

 
"De synergie van samen onder een dak" is de titel van een artikel dat schooldomein (november 2006) heeft gewijd aan MFC Streukelerveste te Hasselt.www.schooldomein.nl
www.onderwijspaleis.nl

Feestelijke opening mfa "De Streukeler Veste" te Hasselt.

28-september-2006   (door:Daan Josee)
Nadat eerst het kindercentrum door kdc Zwartewaterland in gebruik is genomen en daarna de basisschool obs De Toermalijn is verhuisd, is de multifunctionele accommodatie feestelijk geopend.
De centrale ruimte in het snijpunt van de drie hoofdfuncties: school, kindercentrum en sporthal functioneert uitstekend. De toevoeging van ICARE en Deltion heeft de toeloop verlevendigd en de functiebreedte vergroot.
Naast mensen is er ook aan dieren gedacht door het inmetselen van 25 neststenen voor gierzwaluwen.


 
Nadat eerst het kindercentrum door kdc Zwartewaterland in gebruik is genomen en daarna de basisschool obs De Toermalijn is verhuisd, is de multifunctionele accommodatie feestelijk geopend.
De centrale ruimte in het snijpunt van de drie hoofdfuncties: school, kindercentrum en sporthal functioneert uitstekend. De toevoeging van ICARE en Deltion heeft de toeloop verlevendigd en de functiebreedte vergroot.
Naast mensen is er ook aan dieren gedacht door het inmetselen van 25 neststenen voor gierzwaluwen.

www.detoermalijnhasselt.nl
www.kdc-zwartewaterland.nl
intranet1.deltion.nl
www.streukeler-veste.nl
www.onderwijspaleis.nl
www.destentor.nl


Toon meer berichten