architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
MFA De Vijfhoek

te Deventer 2000
i.o.v. de gemeente Deventer

ontwerp: Daan Josee

Vier basisscholen, schoolwoningen, peuterspeelzalen, gymzalen en een wijkcentrum in ??n groot gebouw, die tezamen met de overige centrumvoorzieningen ??n geheel vormen.
In dit geheel heeft het schoolgebouw de vorm van de hoofdletter ?U?.
In de ?benen? van de ?U? zijn de schoolvleugels ondergebracht, elke vleugel bevat twee basisscholen. De ?bodem? van de ?U? wordt gevormd door het zogenaamde bruggebouw. Dit bruggebouw bestaat uit de entreegebieden van twee basisscholen en een gemeenschappelijk handvaardigheidslokaal. Het geheel is met elkaar verbonden door glazen loopbruggen, waardoor een poort in de gevel wordt gevormd. Aldus ontstaat een soort podium tussen de speelplaats om het gebouw, en de speelplaats in de hof ( in het midden van de ?U?).
De schoolhof vormt tezamen met de winkelhof soort een dubbelplein, die via allerlei boeiende doorgangen met elkaar en met het omliggende park verbonden zijn.
Bij het lopen door het schoolgebouw kom je allerlei prachtige ruimten tegen, die ervoor zorgen dat je nooit in dit gebouw verdwaald en dat het wordt beleefd als een verzameling aan elkaar verwante kleinere gebouwen, terwijl het plezier in het grote gebouw onverminderd blijft.
Een belangrijke funktie in die rondgang vervullen de bijzondere onderwijsruimten aan de uiteinden van iedere gebouwvleugel. Deze ruimten, zowel open als gesloten, zijn door balkons en balusstrades alle met elkaar verbonden over een hoogte van drie lagen. Komende van de lokalen of van de brug, passeer je altijd een van deze hoge open ruimten. Waar in de lokalen het groepsonderwijs overheerst, daar komt in deze ruimten de school als gemeenschap maximaal tot uitdrukking.
Aan het uiteinde van ??n van de schoolvleugels, aan de rondweg, bevindt zich de zogenaamde lantaarn. Op de begane grond bestaat deze uit vier peuterspeelzalen om een klein hof, en een wijkcentrum. Op de verdieping uit twee gymzalen met kleedlokalen. Die twee gymzalen zijn ondergebracht in een schitterende matglazen doos, die s?avonds, met het licht aan, een boeiend schimmenspel laat zien van de spelers op het matglas.