architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Kindcentrum Hurdegaryp


ontwerp: Daan Josee

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Opening kindcentrum Hardegarijp

12-oktober-2010   (door:Daan Josee)
Vandaag is het kindcentrum in Hardegarijp feestelijk geopend.
Het Kindcentrum biedt onderdak aan twee basisscholen, CBS De Winde en OBS Hurdegaryp, daarnaast hebben kinderdagopvang Arendsnest, peuterspeelplaats Ďt Wisseltje, het consultatiebureau en streekmuziekschool De W‚ldsang een plek in het gebouw.
Enkele van de duurzame toepassingen: laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuurkoeling, warmtekoudeopslag, grijswaterbuffering, compact en hoogwaardig geisoleerd gebouw.

 

Kindcentrum Hardegarijp nadert voltooiing

18-december-2009   (door:Daan Josee)
Twee scholen die samen twee speellokalen en twee centrale ruimten zowel zelfstandig als gezamenlijk gebruiken. Vier paneelvouwwanden zorgen ervoor dat het gezamenlijke weer te scheiden is in twee eigen leerdomeinen. De vier paneelwanden maken vier ruimteconfiguraties mogelijk, waardoor het gebouw ook voor wijkaktiviteiten een grote waarde heeft.

 

Regenwateropvangsysteem bij kindcentrum Hardegarijp

14-oktober-2009   (door:Daan Josee)
Vandaag heeft wethouder Doeke Fokkema de eerste waterput voor het regenwaterhergebruik-systeem geplaatst. Er komen er in totaal vier van deze reservoirs van elk 20.000 liter water. Het regenwater wordt ondermeer gebruikt voor het spoelen van alle toiletten in het kindcentrum. Daarnaast dienen de reservoirs als buffer bij een onverwacht hoog aanbod van hemelwater.

 

viering hoogste punt kindcentrum Hardegarijp

27-augustus-2009   (door:Daan Josee)
Tezamen met de bouwers, het management en de opdrachtgever is vandaag het bereiken van het hoogste punt van het kindcentrum in Hardegarijp gevierd.
Daarna namen de scholen een kijkje in het gebouw in wording.
De grote vakwerligger op de foto maakt het mogelijk dat de speellokalen en de centrale ruimten van beide scholen straks kunnen worden samengevoegd tot een zaal van ca. 400 m2.

 

OfficiŽle handeling start bouw van het kindcentrum te Hurdegaryp

11-december-2008   (door:Daan Josee)
Vandaag is het startsein gegeven voor de bouw van het multifunctionele kindcentrum te Hardegarijp. De kinderen van de beide participerende scholen waren bijna alle aanwezig om de gebeurtenis bij te wonen en hebben er zelfs een bijdrage aan geleverd.
De heer Hergaarden van dorpsbelangen, wethouder Fokkema en mevrouw Maat van WoonFriesland, onze opdrachtgever in deze, hielden in buurthuis de Schalmei elk een voordracht om het belang van deze dag te onderstrepen.

 

Bouwvergunning fase 1 voor het Kindcentrum te Hurdegaryp aangevraagd.

22-november-2007   (door:Daan Josee)
Om de geplande ingebruikname van het gebouw in de zomer van 2009 haalbaar te maken, is op basis van het concept definitief ontwerp alvast de bouwvergunningfase 1 aangevraagd.

 

Presentatie van het concept voorlopig ontwerp voor het kindcentrum te Hardegarijp.

25-juni-2007   (door:Daan Josee)
In de raadzaal van het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel is het concept voorlopig ontwerp toegelicht aan de vertegenwoordigers van de verschillende gebruikersgroepen, de wethouder, de projectleiders van de gemeente en de mensen van Woonproject.
Woonproject is onze opdrachtgever voor dit werk.
Het ontwerp is goed ontvangen. Vanuit stedenbouwkundige overwegingen is de wens geuit het gebouw smaller en hoger te maken. Het lijkt binnen de hoofdopzet van het ontwerp geen probleem om aan deze vraag tegemoet te komen.

 

Kindcentrum Hurdegaryp.

07-maart-2007   (door:Daan Josee)
Hurdegaryp kiest voor ons ontwerpvoorstel voor het nieuwe kindcentrum.
Het ontwerp wordt gemaakt in opdracht van Woonproject Leeuwarden.
Op dit moment wordt gewerkt aan de definitieve versie van het programma van eisen.


 


Toon meer berichten