architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->






Gulden Adelaar voor Daan Josee

2008-04-11


Daan Josse heeft op 11 maart 2008 uit handen van burgemeester Andries Heidema de Gulden Adelaar penning mogen ontvangen.

De Gulden Adelaar is een gemeentelijke prijs voor mensen of instellingen met grote culturele of wetenschappelijke verdiensten voor Deventer.

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Ir. Daan Josee wint De Gulden Adelaar

11-april-2008
Uit handen van burgemeester Andries Heidema heeft architect ir. Daan Josee op donderdag 10 april 2008 de Deventer culturele prijs ‘de Gulden Adelaar’ uitgereikt gekregen.

De commissie van advies voor de toekenning van de Deventer culturele prijs de Gulden Adelaar, ingesteld bij raadsbesluit van 23 september 1957, heeft in haar vergadering van 20 november 2007 unaniem besloten het college van burgemeester en wethouders te adviseren voor het jaar 2008 de prijs toe te kennen aan ir. Daan Josee.

Daan Josee is directeur van het architectenbureau Kristinsson. Volgens de commissie die de prijs toekent heeft Daan Josee in Deventer en ver daarbuiten spraakmakende gebouwen ontworpen. "Zijn aanpak past binnen het werk van genoemd bureau, waarin met name de aspecten van duurzaamheid, energie en milieu grote aandacht krijgen. Tegelijkertijd onderscheidt Josee zich door zijn eigen stijl, waardoor zijn scheppingen een onmiskenbaar persoonlijke signatuur vertonen. Zijn werk is gedurfd en vindingrijk, authentiek en fraai".


Klik hier voor de digitale versie van de oorkonde

 


Toon meer berichten