architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Gemeentehuis Hof van Twente

te Goor 2006
i.o.v. de gemeente Hof van Twente

ontwerp: Daan Josee

Inpassing.
Het nieuwe gemeentehuis voor de Hof van Twente is gesitueerd in het centrum van Goor. Het gebouw is inge-vlochten in het bestaande stedelijke patroon. In dat stedelijk patroon komen grote schaalverschillen voor. Aan een zijde ligt het gebouw aan een grote open ruimte van 80 bij 80 meter, aan de andere zijde grenst het aan een voor Goor typerende winkelstraat met panden van twee tot drie lagen met een kap.
De bebouwingsvlek heeft een zeer gelede vorm, met een grillige contour en uitlopers tot in de kleinste schaalgebieden van de omgeving.
Door de lokatie loopt ook nog een nieuw te bouwen stedelijke doorgang, die het doel heeft de looproutes in het kernwinkelgebied te bekorten en de publieksstromen te bundelen.
In het midden van de bouwkavel is een hoofdmassa ontworpen in de vorm van de letter U met zo lang mogelijke ontwikkelingslijnen voor de interne organisatie. Naar de periferie van de locatie ontwikkelt het gebouw zich naar de schaal van de planranden, waardoor dit grote gebouw zich ontspannen in de omgeving nestelt.
Aan het plein ontwikkelt het gebouw zich tot zijn maximale hoogte van 16 meter. In een stedelijk venster van 16 bij 20 meter toont zich hier de hal van de burgers, die in dit gebouwontwerp centraal staat.

Programmatische flexibiliteit.
Bij een gebouw dat is ingevlochten in een fijnmazige bestaande stedelijke structuur bestaat het risico dat het caleidoscopische exterieur een interieur voortbrengt met vele discontinu?teiten, waardoor het gebouw niet als een doorlopend geheel gebruikt en beleefd kan worden.
Het is van het grootste belang dat het gebouw als het onderkomen van ??n organisatie beleefd wordt en door de gewenste stedenbouwkundige geleding geen insnoeringen kent, waardoor domeineigen culturen zich ontwikkelen, die zich vervolgens kunnen vervreemden van het gezamenlijke doel.
De vele beeldfacetten van de stad omzetten in een heldere ononderbroken interne organisatie, zonder verlies van de verrassingswaarde van de stad, beschouwen wij daarom als de belangrijkste opgave.
Bij het gemeentehuis voor de Hof van Twente hebben we de aanspraken van buiten en van binnen met elkaar verzoend door in het midden van de kavel een 80 meter lange ?ruggegraat? te ontwikkelen ( de bodem van de U) met alle facilities en kantoren daarin. Zodoende kon een lang aaneengesloten werkplekgebied worden ontworpen met een minimum aan indelingsverlies en een maximum aan indelingsvrijheid.
In de loodrecht op de ruggengraat ontwikkelde uitlopers versmelt het gebouw met de omgeving.

Hoofdopzet.
In hoofdlijnen bestaat het gebouw uit een een plattegrond in de vorm van de letter U. Door het pasmaken van het gebouw in de omgeving bevat deze U verschillende uitlopers die haar verankeren in de grillig gevormde randen van de bebouwingscontour.
In de U bevinden zich de werkplekken voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. De open zijde van de U is naar het grote plein gekeerd en is dichtgezet met glas, het eerder genoemde stedelijke venster voor de hal van de burgers. Dit venster is het meest in het ooglopende bouwdeel aan het plein. In feite is de hal voor de burgers de beelddrager geworden voor het gemeentehuis. In de U is, vrijdagend, een veelhoekig bouwlichaam geplaatst. Hierin zijn alle vergader- en overlegplekken ondergebracht. Dit vo-lume is bijna volledig van glas waarvoor een oregon pine lattenscherm (louvres) is aangebracht.
In de avonduren, als het licht brand is dit overlegcentrum over een grote afstand op het plein zichtbaar als een reusachtige lampion.
Vanuit de drie zijden van de U kan middels glazen bruggen het centrale overlegcentrum vanuit alle hoeken bereikt worden.
De raadzaal heeft een bescheiden plaats in een van de benen van de U. Aan de
zijde van de hal voor de burgers is die voorzien van veel glas.
Zowel de raadzaal als de ruimten in het overlegcentrum worden ook gebruikt door theater en conferentiecentrum de Reggehof.


Opmerkelijk aan de hoofdopzet van het gebouw is dat, gezien van buiten naar binnen, de werkruimten van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie, de overlegplekken en de hal voor de burgers met de baliewerkplekken en de informatie en documentatieruimten als het ware in elkaar genesteld liggen, bijna zoals de rokken van een ui. Door deze opzet is de grenslijn tussen de verschillende functiegroepen zo groot dat de kans op gezochte en spontane uitwisseling maximaal is. De ?schillen? zijn voorzien van veel vensters van verschillende vorm en formaat en met en zonder glas zodat er zicht is in aangrenzende domeinen zonder dat de beslotenheid van het eigen domein verloren gaat.
De transparantie in dit gebouw is daardoor veeleer een subtiel spel van verbergen en onthullen dan een te open expositie van het besloten werkveld in het publieke domein. Over het algemeen geld, dat als je kunt zien, je ook gezien kunt worden.

Combinatie met andere functies, synergie.
In dit gebouw zijn een gemeentehuis, een bibliotheek, een politiebureau en een zorginstelling samengebracht. Ook wordt het gebouw gekoppeld aan een theatergebouw, waarvan de functies voor het gemeentehuis worden benut. De raadzaal is zo gesitueerd dat die als kleine theaterzaal door het culturele centrum gebruikt kan worden, het restaurant van het gemeentehuis loopt door in de foyer van het theatergebouw en de keukenvoorzieningen liggen daartussenin. De politie heeft een loket in de frontoffice van het gemeentehuis en de bibliotheek is met een brug over de passage verbonden met de hal van de burgers. De grote zalen en vergaderruimten in zowel gemeentehuis als theatergebouw worden wederkerig benut om op die wijze een bijna doorlopende programmering voor die ruimten te bereiken.
De looplijnen door het gebouw zijn zo gebundeld dat de kans op toevallige en spontane ontmoetingen wordt bevorderd.

De verbinding van theater- en evenementencentrum De Reggehof met het gemeentehuis. De beglaasde doorgang bestaat uit grote deuren waardoor een bevoorradingsauto (bierauto) het plein kan bereiken tijdens de Goorse school- en volksfeesten.


berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Opening plein De HŲfte bij het gemeentehuis van de Hof van Twente te Goor.

23-mei-2007   (door:Daan Josee)
Op 23 mei werd het plein voor het gemeentehuis van de Hof van Twente officiŽel geopend door wethouder Harry Knuiman. Nadat het gebouw werd geopend op 1 juni 2006 is nu het geheel, gebouw en plein, compleet.

 

Publicatie gemeentehuis Hof van Twente

06-maart-2007   (door:Daan Josee)
In nummer #02 van het maandblad Archtectuur.nl is op bladzijde 20-23 een publicatie gewijd aan het gemeentehuis van de Hof van Twente.
De tekst bij het artikel is van de hand van Egbert Koster en de foto's werden gemaakt door Ger van der Vlugt. 

Bierwagen door gemeentehuis.

20-juni-2006   (door:Daan Josee)
Een spannend moment: zou het de chauffeur wel of niet lukken om de bierauto door de openstaande deuren van 4 bij 4 meter te sturen.
Onder regie van burgemeester Ank Bijleveld Schouten lukte het vlekkeloos de auto er door te loodsen en was met die handeling de doorgang voor de bevoorrading van de feesttent op de schoolfeestweide voor gebruik geopend.

 

Gemeentehuis Hof van Twente. Feestelijke opening en open dag

01-juni-2006   (door:Daan Josee)
Nadat op 1 juni door burgemeester Ank Bijleveld-Schouten het gebouw feestelijk is geopend, was de dag daarop het gehele gebouw opengesteld voor belangstellenden uit de Hof en daarbuiten. Die belangstelling was overweldigend en de complimenten hartverwarmend. Ik was de gehele dag aanwezig om belangstellenden te vertellen over het ontwerp en het energieconcept . De interesse was groot en de vragen leuk, dus ik heb mij geen moment hoeven te vervelen.

 


Toon meer berichten