architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Etty Hillesum Lyceum

te Deventer 2005
i.o.v. Stichting Carmel en de gemeente Deventer

ontwerp: Daan Josee

Elk gebouw heeft een ordening die het gebruik ervan en de ori?ntatie erin vergemakkelijken.
Bovendien hebben veel gebouwen een ordening die iets onthullen over de visie omtrent het gebruik van het gebouw.
Het Etty Hillesum Lyceum heeft een ordening die zowel in de plattegrondconfiguratie, als in de opzet van de doorsnede kan worden gelezen als duiding van de onderwijsvisie.
Het gebouw is samengesteld uit drie parallelle gebouwstroken. Tussen de drie stroken bevinden zich twee ontsluitingspaden die op de uiteinden zijn kortgesloten, zodat er een rechthoekig ontsluitingscircuit ontstaat, die in twee richtingen kan worden doorlopen. Een keuzevrijheid dus bij onvermijdelijk gedwongen paden. Bij de omlopen bevinden zich de trappenhuizen. Loodrecht op de drie gebouwdelen is er in het midden een deel uit het gebouw weggenomen. Van de vijf bouwlagen die de school hoog is blijven de begane grond en de eerste verdieping aanwezig. De ruimte op deze vloeren vormt een in verschillende sferen verdeeld gemeenschappelijk domein. In dit midden komt het rechthoekige ontsluitingscircuit in de vorm van zes bruggen vrij te liggen in de ruimte. Aan weerszijden van deze zes bruggen bevinden zich twee leshuizen met een verschillend karakter. Aan een zijde de thuisbasis en aan de andere zijde de ontdekkingswereld. De thuisbasis bestaat als het ware uit vijf kleine scholen die op elkaar zijn gestapeld. In deze thuisbasis zijn de les- en docentenverblijven in een U-vorm om een gemeenschappelijk ruimte gegroepeerd. De vijf boven elkaar liggende lokale gemeenschappelijke ruimten zijn alle op hun beurt weer geori?nteerd op het grote centrale forum. De ontdekkingswereld heeft dezelfde opbouw als de thuisbasis maar zijn per verdieping leergebiedgericht en ontmoetingsgericht. De thuisbasis en de ontdekkingswereld vormen samen twee polen waartussen de gemeenschappelijke verblijven zijn opgespannen. De bedoeling van deze polariteit is niet om een scheiding teweeg te brengen. Het gaat tenslotte niet om de polen, maar om de veldlijnen daartussen.
In het gebruik wordt de scheiding geheeld door de beweging van de mensen door het gebouw. Bij die beweging doorlopen ze de verschillende sferen die in het gebouw aanwezig zijn en komen in aanraking met alle andere leer- en lesprocessen die zich op dat moment in parallelle lijnen in het gebouw afspelen. Van de kleine dorpsachtige sferen van de besloten gemeenschap van de thuisbasis, door de gemeenschappelijke ruimten in het centrum, naar de door allen gebruikte lesruimten in ontdekkingswereld. In dit patroon van bewegingsrichtingen krijgt de communicatie de verlangde dynamiek.

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Etty Hillesum Lyceum. Feestelijke opening.

16-februari-2005   (door:Daan Josee)
Duizenden leerlingen op de fiets van de bestaande gebouwen naar de nieuwbouw, dat was het evenement die een dag van feestelijkheden inluidde bij de opening van het Etty Hillesum Lyceum. De nieuwe vestiging aan de Holterweg krijgt de locatienaam "Het Stormink". De naam is ontleent aan een boerderij die op deze plaats in het verleden heeft gestaan.

 


Toon meer berichten