architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
De Kersentuin

te Leidsche Rijn (Utrecht) 2005
i.o.v. resp. vereniging De Kersentuin en Amnis (inmiddels Portaal)

ontwerp: Jon Kristinsson

ecologische woonwijk met 67 koop- en 28 sociale huurwoningen met projecthuis `de Kersentuin`
 • bouwen in eigen beheer met BIEB Eindhoven
 • initiatief ontwikkeling
 • duurzaamheid, flexibiliteit en betrokkenheid zijn sleutelwoorden
 • technische duurzaamheid en sociale duurzaamheid zijn gelijkwaardig
 • levensloopbestendig en aanpasbaar aan nieuwe levensfasen of omstandigheden
 • uitbreidbaar aan achterzijde en vrij indeelbaar binnen
 • achterpui is te verplaatsen en te hergebruiken
 • flexibel leidingpatroon
 • optioneel pv-cellen
 • grote diversiteit aan huur- en koophuizen
 • ecologisch verantwoorde natuurlijke (woon)omgeving,
 • bewonersparticipatie bij het beheer en het gebruik van openbare en semi-openbare ruimten en ?
  gezamenlijke voorzieningen
 • een multifunctioneel projecthuis en ruimte voor andere gezamenlijke voorzieningen
 • een autovrije infrastructuur, waardoor de wijk autovrij gehouden wordt
 • gedeeld autogebruik met als streven een gemiddeld autobezit van 0,5 per huishouden
 • parkeren geschiedt in een parkeergarage waarop twee woonblokken en een daktuin
 • StIR-premie (Stimulering Intensief Ruimtegebruik)
 • IFD-premie (Industrieel Flexibel Demontabel)