architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
De Horizon school voor SO

2008
i.o.v. SCOS

ontwerp: Wim Koopsberichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Opening De Horizon sbo te Raalte

04-april-2011   (door:Wim Koops)
Op 30 maart 2011 is De Horizon feestelijk geopend. Het planten van een boom aan de Monumentstraat was de officiŽle handeling. Die werd verricht door onderwijswethouder Roger de Groot, schoolbestuurder Louis Peeters en directeur Henk Schopman. Eerder op de dag hadden de kinderen zelf al een openingsceremonie. Voor het aansluitende open huis was ruime belangstelling.
Er was veel bewondering voor het schoolgebouw en de gymzaal. Ook het interactieve digitale kunstwerk van Geert Mul oogstte lof.
Bijzonder is de clusteropzet van groepsruimten met leerplein, als uitwerking van de visie die het schoolteam heeft op het speciaal onderwijs.


 

Oplevering De Horizon sbo Raalte

23-november-2010   (door:Wim Koops)
Vandaag, 23 november 2010, vond de oplevering plaats van De Horizon aan de Monumentstraat in Raalte.
De school voor speciaal basisonderwijs wordt na de kerstvakantie in gebruik genomen. Gemeld kan worden dat
het een frisse school is volgens de huidige inzichten en daarbij energiezuinig met laagtemperatuurverwarming door middel van een warmtepomp.
Vanzelfsprekend is het gebouw ontworpen rond de heersende opvattingen van De Horizon over speciaal onderwijs. Er kan in clusters worden gewerkt, waarvoor op de leerpleinen allerlei voorzieningen zijn ontworpen. 

Nieuwbouw sbo De Horizon Raalte

14-oktober-2010   (door:Wim Koops)
De Techniekdag Salland is dit jaar op 1 en 2 oktober georganiseerd in de in aanbouw zijnde school voor Speciaal Onderwijs De Horizon in Raalte, Het gebouw verkeert in het afbouwstadium en was daarmee een fantastische lokatie om kennis te maken met techniek. Er waren 14 bedrijven en instellingen bij betrokken.
Zij kregen belangstelling van meer dan 1600 bezoekers.
De school wordt opgeleverd in november 2010.

 

Start nieuwbouw De Horizon sbo Raalte

29-juli-2009   (door:Wim Koops)
In september 2009 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Monumentstraat in Raalte. De Horizon, school voor speciaal basisonderwijs,
krijgt 2 bouwlagen, een eigen gymnastiekzaal en heeft een oppervlakte van ruim 2500 m2. De school werkt met onderwijsclusters van 3 of 4 groepen. In het ontwerp heeft elk cluster zijn eigen leerplein. Het gebouw is in een L-vorm om de aangrenzende belendingen gesitueerd. Het is dan ook transparant ontworpen aan de buitenzijde waar zich de groepsruimten bevinden. De binnenzijde met pleinen en verkeersruimten heeft een meer gesloten karakter. De oplevering is medio 2010.


 


Toon meer berichten