architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


Activiteitencentrum Vroomshoop

2012
i.o.v. Mijande Wonen en de gemeente Twenterand

ontwerp: Jon Kristinsson & Floris Klunder

Activiteitencentrum Vroomshoop Gemeente Twenterand in samenweking met
ABC Managementgroep
Veston groep

Functioneel, ruimtelijk en technisch programma als schriftelijke toelichting van het Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson BV Deventer
presentatie dd. 8 juni 20010

Programma van Wensen en Eisen
Ten grondslag aan de huisvestingsvisie en ruimtelijke samenwerking liggen diverse studies als programma van eisen.
Uit de drie belangrijkste totaalconcepten onder een noemer als ‘rug tegen rug’, ‘gezicht naar gezicht’ en ‘arm in arm’ is gekozen voor het laatste concept van optimale samenwerking tussen de participanten..

Stedenbouwkundig en economisch meest voor de hand liggend is de nieuwbouw op het grasveld ten noorden van het huidige de Stoppe sportzalencomplex.

Gebruik
Tijdens de bouw blijft het sportzalencomplex in gebruik en wordt pas later afgebroken om ruimte te bieden aan een Brede School nabij de spoorwegtunnel.
Er wordt een voorziening getroffen voor een verbinding tussen het activiteitencentrum en de te bouwen school. De voorgestelde clusterindeling blijft gehandhaafd.

‘Bewegen en spelen’ is ondergebracht op de verdieping en de andere clusters bevinden zich op de begane grond.
De afdeling ‘Culturele activiteiten en het Twenterand theater zit aan de zuidzijde van het gebouw verdeeld over twee verdiepingen. ‘Living well Alexsandrasport’ beslaat het middengedeelte en de kantoren van ‘Welzijn’ liggen aan de gevels van de noordvleugel.
De algemene voorzieningen bevinden zich in de alles verbindende ontmoetingsruimte.

Extra ruimte
Het voorliggende voorlopige ontwerp heeft enkele wijzigingen ondergaan buiten het programma van eisen. Als ze overbodig blijken te zijn worden ze teruggedraaid bij het definitieve ontwerp.
1. Niet één maar alle gymzalen hebben een docentenkamer.
2. Twee gymzalen hebben een eigen afsluitbare toestellenberging.
3. De multifunctionele verdiepte sportzaal op de begane grond heeft twee (D + H)
kleedruimten en douches en een stallingsruimte voor toestellen.
4. Voor duurzame alternatieve energie is onder- en bovengronds ruimte
gereserveerd.
Flexibiliteit
De totale opzet, behalve de verdiepte sportzaal, kent grote flexibiliteit door weinig kolommen en een open vloerconstructie t.b.v. leidingen.
Deze sportvloer is gelegd op ÷ 1.50 m peil. Dit betekent 3.50 + 1.50 = 5 m vrije plafondhoogte. De verdieping is volledig van houtskeletbouw met een overspanning van 30 m en een plafondhoogte van 7 m.
De activiteitenruimten met podium hebben een tweedeling in lichten donker, met een gezamenlijk verlaagd plafond van 9 m.

Gebouwopzet
Een tekening zegt meer dan 1.000 woorden.
Het massieve hoofdgebouw gevuld met een stringent programma van eisen heeft als een luchtige toevoeging een licht gekromde houten luifel aan de westzijde.
Zo krijgt het activiteitencentrum twee uitnodigende hoofdingangen in de oksels aan de noord- en zuidzijde.
Over dit voorgebouw, dat de vorm heeft van een boetenaald voor netten, bevindt zich de dorpsluifel, een permanent trefpunt. Een afsluitbare feesttent en sierbestrating en mogelijk beweegbare gekleurde led verlichting in het plaveisel.
Deze overdekte voorruimte die aansluit op de seniorenwoningen aan de overzijde van het park moet gezien worden als een kunstwerk met diverse bestemmingen die de jeugd en de volwassenen aanspreekt.
Deze ‘USP’ voorruimte biedt kansen voor het onbekende - de jaarlijkse verrassing in Vroomshoop.

Bouwmaterialen, constructie en C2C
Door de twee opvolgende bouwfase is hergebruik van bouwmaterialen niet aan de orde voor het activiteitencentrum. Houtskeletbouw en Vroomshoop, een synoniem in de bouwwereld.
De dakconstructie is een volle wand met houten liggers en geperforeerde akoestische profielplaten.
Het gebogen voorgebouw heeft onbehandelde verticale houten buiten- en binnenbeschieting.
De buitenmuren zijn houtskelet bekleed met keramische tegels of slagvast stucwerk op glasvlies.
De funderingsbalk in geïsoleerde bekisting en de prefab begane grondvloer zijn van gewapend beton.
De verdiepingsvloer is een Holcon betonvloer van Holterman uit Markelo. Deze bijzondere 0.75 m dikke holle vloer met 0.13 m boven- en ondervloer en diagonale wapening werd tweede bij de innovatieprijs Twente in 2009.
Deze relatief lichte betonnen vloer buigt nauwelijks door bij grote overspanning, is droog te monteren en met slijptol te demonteren. Er zit 25% statiegeld op teruggebrachte betonelementen van Holcon.
De vloerelementen kunnen per schip aangevoerd worden.
De spouw in de vloer blijft ten alle tijde bereikbaar voor gewijzigde functies en ander leidingverloop.
De houten ramen hebben een geanodiseerde aluminium buitenafdekking en zijn dus onderhoudsvrij.
De vloerafwerking van de sportvloeren is, volgens voorschrift, verend.
De natte ruimten hebben gebakken tegels op vloeren en wanden. Dit zijn de enige onderdelen die niet herbruikbaar zijn.
De algemene ruimten hebben linoleum of natuurlijke zachte vloerbedekking.
Samengevat: Het activiteitencentrum is gebouwd volgens Cradle to Cradle.Installaties
De ventilatie, verwarming, koeling en akoestiek mogen als één geheel beschouwd worden. We hoeven niet ver te zoeken, de eerste prijs bij innovatie in Twente 2009 was voor Fiwihex HSH uit Oldenzaal.
In de glastuinbouw veranderen deze hoog efficiënte warmtewisselaars met warmteopslag in de bodem, in één stap 50 m3 aardgas per 1 m2 naar 0 (nul = zero).
Onze referentie is Villa Flora op de Floriade 2012, met dezelfde verwarming en koude techniek.
De gebalanceerde ventilatie warmteterugwinning voor de gymnastiekzalen bevindt zich boven op de toestellenberging. Ook is hier ondergebracht de ventilatie van de activiteitenruimten en het Twenterand theater.
De gymzalen hebben 4 x 30 x 30 = 3600 m2/h ventilatie, ofwel 1 m3/s in vol gebruik.
Het activiteitencentrum met 250 bezoekers heeft 7.500 m3/h gebalanceerde ventilatie, ofwel 2 m3/s bij volle bezetting.
Door middel van CO2 sensoren wordt de kwaliteit van de binnenlucht in het gehele gebouw bewaakt uitgaande van 500 á 750 ppm (parts per million) CO2, ofwel 20 á 30 m3 verse lucht per persoon/per uur.

Dagverlichting
De hoge dagverlichting voor de gymzalen is zo gekozen dat men de weersomstandigheden kan volgen. De ontmoetingsruimte heeft ook veel hoog daglicht. De administratieve ruimten liggen allen aan de gevel zonder zonwering.
De twee te verenigen activiteitenruimten hebben twee totaal verschillende ramen, lage kijkramen en hoge grote ramen met grote lichtopbrengst.

Kunstverlichting
Door selectieve spaarverlichting en led-verlichting wordt getracht elektriciteitverbruik tot 30 á 40% terug te voeren zonder de omgeving van het gebouw donker te houden.

Bijzonder uiterlijk
Buiten is vooralsnog gekozen voor bruine keramische tegels die goed kleurt bij de onbehandelde vergrijzende houten beschieting van het voorhuis.
De vorm van de lichte gevelvlakken en de dakluifel boven de entree geven het belang van het gebouw als sportgebouw aan binnen de gemeenschap en vormen de samen het gezicht van het gebouw.

Duurzame energie
De grootste energieverbruiker van een goed geïsoleerd gebouw blijft de transmissie (Rc = 5 m2 k/W) door vloeren, muren, ramen en deuren en de daken. Direct gevolgd door de ventilatie.
Door gebruik te maken van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning wordt dit energieverbruik teruggebracht met 80 á 85%.

Met een vijftal sportzalen is warm tapwater een grote warmteverliespost.
Dit verlies kan en wordt op verschillende manieren opgevangen.

a) De gehele zuidgevel van de toneelzaal van de activiteitenruimten bestaat uit
zonnecollectoren, die het grootste gedeelte van het jaar warm tapwater levert.
b) De overtollige warmte wordt ’s zomers opgeslagen in de aquifer, de tweede
zandlaag in de grond.
c) Zoals het zonnecollectorenwater opgeslagen wordt in geïsoleerde
voorraadtanks voor de douches, wordt ook het gescheiden afgevoerde
douchewater van 30˚C bewaard voor de huisverwarming.
d) Door middel van een warmtepomp met COP van 6 tot 10 kan het warmte
afvalwater gebruikt worden voor huisverwarming, dit d.m.v. de Fiwihex
technologie.
e) De Fiwihex-warmtewisselaar is 7x effectiever dan de gewone plaat-
warmtewisselaar in radiatoren.
Dit betekent al dat 25˚ - 28˚ - 30˚C voldoende is voor huisverwarming
Er is maar één maar en dat is dat de hele kleine stille ventilator de lucht in
beweging brengt.
f) De Fiwihex warmtetechniek kan ook gebruikt worden voor het koelen van
gebouwen ’s zomers door gebruik te maken van 11˚C grondwater, waarvan
10m3/uur benut mag worden.
g) Door de grond-/luchtwarmtewisselaar te gebruiken bestaat een alternatief voor
het koelen tot 18˚C in de zomer en om buitenlucht gedeeltelijk voor te
verwarming tot 10˚C in de winter.
h) In deze benadering wordt geen beroep gedaan op de vooralsnog zeer dure
pv-cellen (zonder subsidie)
i) Regenwateropvang voor toiletspoeling is een goede zaak.

Voetnoot:
Het geheim van de smid is de zeer lage temperatuurverwarming door middel van de fine-wire-heat-exchanger’ technologie.
Energiebesparing van 75 á 80% is aannemelijk.

Zie: ‘Twente gaat weer weven’.

Een goed binnenklimaat moet integraal ontworpen worden met het gebouw.


J. Kristinsson
8 juni 2010

berichten uit ons bureaujournaal over dit project:

Werkbezoek Activiteitencentrum Vroomshoop

23-september-2014   (door:Floris Klunder)
Vandaag met het bureau een flitsbezoek gebracht aan het in uitvoering zijnde activiteitencentrum te Vroomshoop.
Het activiteitencentrum gaat onderdak bieden aan een theater, bibliotheek, jeugdsoos, kantoren en horeca gelegenheid op de begane grond, op de verdieping is wordt een sporthal van +/- 1800 vierkante meter gerealiseerd. 

Onthulling van het bouwbord voor het Aktiviteitencentrum te Vroomshoop

08-november-2013   (door:Daan Josee)
Op vrijdag 8 november is het bouwbord onthult voor het nieuwe Aktiviteitencentrum Vroomshoop. Dit gebouw gaat een onderkomen bieden aan een aantal diverse functies. Een theater, bibilotheek, sporthal, wijkvoorzieningen, café en ontmoeting. Het gebouw komt met haar voorgevel aan een mooi plein te liggen. Om die reden zijn op de begane grond maatschappelijk aantrkeekijke functies geplaatst. De was en kleedruimten zijn ondergebracht in een expressief vormgeven volume aan het plein boven de hoofdentree. De sportfuncties nemen de gehele eerste verdieping in beslag.

 

College stemt in met activiteitencentrum Vroomshoop

19-november-2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft afgelopen vrijdag 12 november ingestemd met het voorlopig ontwerp van het activiteitencentrum Vroomshoop. Ook is ingestemd met het opdrachtgeverschap voor de bouw en exploitatie van het activiteitencentrum door Mijande Wonen. Projectwethouder Binnenmars is blij dat de stap is gezet naar de realisatie van het activiteitencentrum: Vooral voor de inwoners van Vroomshoop is dit heel goed nieuws.

 

Presentatie gebruikers MCC Vroomshoop

22-juli-2010   (door:Floris Klunder)
Op 22 juli 2010 is er voor de huidige gebruikers van het MCC te Vroomshoop een presentatie gehouden, waarbij de plannen voor het activiteiten centrum werden gepresenteerd. ABC management en de gemeente Twenterand hoopt op deze wijze de toekomstige gebruikers goed geïnformeerd te houden. De kritieken naar afloop van de presentatie waren lovend.

 

Presentatie werkgroep activiteietencentrum Vroomshoop

08-juli-2010
Op 8 juli 2010 zjin de leden van de gebruikerswerkgroep van het activiteitencentrum geïnformeerd over het concept voorlopig ontwerp van het plan. Tijdens de vergadering gaven vertegenwoordigers van architectenbureau Kristinsson een toelichting op het ontwerp. Daarna was er gelegenheid tot het maken van opmerkingen over het ontwerp. Daarbij is onder andere afgesproken dat de leden van de werkgroep hun 'achterban' over het ontwerp zullen informeren. De eventuele opmerkingen die er op het ontwerp zijn, worden dan in de eerstvolgende vergadering van de gebruikerswerkgroep ingebracht en besproken.

 

Opdracht Activiteitencentrum Vroomshoop

09-juni-2010   (door:Floris Klunder)
Na een selectieprocedure, met 6 architectenbureaus, begeleidt door ABC management groep, heeft de beoordelingscommissie besloten om ons ons ontwerp voor te dragen voor verdere uitwerking.
Het activiteitencentrum gaat huisvesting bieden aan diverse culturele, sport en welzijnsfuncties.
Het ontwerp is van Jon Kristinsson en werd door hemzelf op 8 juni gepresenteerd.

 


Toon meer berichten