architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->
25 woningen in plan Molengronden

te Lochem 2001
i.o.v. Van Wijnen Projectontwikkeling Oost en Spectrum wonen

ontwerp: Daan Josee

Een waardevolle monumentale bomengroep was de aanleiding om de woningen in een S-vormige slinger eromheen te wikkelen. Dat heeft geresulteerd in een fraaie voorgrond voor de ketting van woningen. Waar de ketting aansluit op de straat, zijn woningen toegepast met een verhoogde luifel. Die luifels geven de straat een duidelijke belijning en zelfs een zekere intimteit. Omdat de dakopbouwen van de grotere woningtypen achter de luifels zijn opgetrokken blijft er een mooi samenhangend straatbeeld bewaard.