architecten- ingenieursbureau kristinsson bv

Architecten- en ingenieursbureau kristinsson bv

Zoek:
het bureau
  bureau journaal
  contact
  adres kaart
  Project Informatie Beheer
utiliteitsbouw
  gemeentehuizen
  brandweerkazernes
  kantoren
woningbouw
  appartementen
  eengezinswoningen
  particuliere woningbouw
scholenbouw
  basisscholen
  speciaal onderwijs
  middelbare scholen
  multifunctionele accomodaties
gezondheidszorg, welzijn
prijsvragen, studies
diversen
innovaties
-->


23 woningen in plan Molengronden

te Lochem 1999
i.o.v. Spectrum wonen

ontwerp: Daan Josee

Een opvallend vormgegeven voorhuis met een over twee bouwlagen doorlopende erker is gebruikt om verschillende woningtypen samen te stellen. Twee typen tuinhuizen met een daaraan gekoppelde kapvorm zijn gebruikt om rijenhuizen, dubbele woonhuizen en halfvrijstaande woonhuizen te formeren. Met deze typen is de volledige verkaveling opgebouwd. De ketting van halfvrijstaande woonhuizen volgt de curve van de beek en de dubbele woonhuizen en rijenhuizen vormen tezamen een daartegenovergelegen hof. De stallingen bevinden zich alle in deze hof, waardoor er een mooi open straatbeeld is ontstaan, nagenoeg vrij van geparkeerde autoís.